ចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០០១ វាមានកំណត់ត្រាបទប្លែកៗ។

ឧបករណ៍វាស់ថ្មក្រានីត

  • granite measuring tools

    ឧបករណ៍វាស់ថ្មក្រានីត

    រូបភាពបន្ទាត់រាងត្រីកោណថ្មក្រានីតគ្មានផ្សិតទេ។ size (mm) ថ្នាក់ BCG0052 160 * 250 * 40 0/00 BCG0053 200 * 300 * 50 0/00 BCG0054 250 * 400 * 50 0/00 BCG0055 300 * 400 * 50 0/00 BCG0056 400 * 630 * 60 0/00 BCG0057 500 * 800 * 60 0/00 BCG0058 630 * 1000 * 80 0/00 BCG0059 800 * 1000 * 80 0/00 BCG0060 1000 * 1500 * 150 0/00 ផ្សិតរូបភាពការ៉េម៉ាយក្រេឌីតគ្មានទេ។ ទំហំ (ម។ ម។ ) ថ្នាក់ BCG0061 ២០០ * ២០០ * ៥០ ០ / ០០ …